sobota, 22 listopada 2014

Dobro

(zdjęcie własne)

good is a noun
but thanks God 
exists as a verb

***

dobro to rzeczownik
ale dzięki bogu
istnieje jako czasownik

2012